Kjersti Mørkved Jåsund

“Grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can and wisdom to know the difference.”

Reinhold Niebuhr

Hva er gestaltterapi?

Her og nå.
I gestaltterapi utforsker vi sammen hvordan du reagerer i ulike situasjoner – bevisst eller ubevisst – og i hvilken grad disse reaksjonene styres av forestillinger og overlevelsesmekanismer du har med deg i bagasjen fra tidligere. Er disse reaksjonsmønstrene tilpasset livet ditt slik det er nå og til nytte for deg? Eller bidrar de til at du «sitter fast» i gamle mønstre?

Vanligvis går vi ut i fra at vi vet hva vi tenker, føler og gjør, men i gestaltterapi undersøker vi nysgjerrig det som utspiller seg i terapirommet med utgangspunkt i at vi ikke vet. Dette perspektivet åpner gjerne for å oppdage noe nytt eller se noe kjent i et annet lys. Ofte er det våre egne ideer om virkeligheten som står i veien for å oppdage det vi trenger for å komme oss videre.

Mer enn samtaleterapi.
Jeg bruker først og fremst samtale som redskap til bevisstgjøring, men avhengig av hva du er fortrolig med og hva du ønsker kan vi prøve ut ulike «redskap» som:

  • bevisstgjøring av kroppsfornemmelser og bevegelser
  • oppmerksomhetstrening
  • utforskning av drømmer
  • rollespill
  • ulike kreative uttrykk som for eksempel tegning

Psykoterapi

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning som springer ut fra humanistisk psykologi, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Som gestaltterapeut er jeg medlem av Norsk Gestalt Forening og vår organisasjon er medlem av Norsk forbund for psykoterapi. Det gir oss rett til å praktisere som psykoterapeuter. Det som kjennetegner psykoterapi er et helhetlig syn på mennesket hvor kropp og sinn utgjør en enhet. Vi ser mennesket som en del av en større helhet, nemlig den kulturen og det samfunnet vi lever i. Dette synet gjenspeiles i ordet ”gestalt” som blant annet betyr ”helhet”. I psykoterapien tror vi at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre egne liv. Som gestaltterapeut er jeg derfor opptatt av å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft.

Medlem av:

Norsk-Gestaltterapeut-Forening-logo
Norsk-Forbund-for-Psykoterapi-logo