Kjersti Mørkved Jåsund 2

“Presence is the best pain-killer there is.”

Rahasya

Om meg

Faglig bakgrunn:
Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt, en privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett (NOKUT). Jeg er også utdannet zencoach og var i flere år med å drive Oslo zencoaching-senter. Jeg har undervist og drevet grupper i konflikthåndteringsmodellen ”Nonviolent Communication” – et veldig nyttig verktøy ikke bare når det gjelder konflikter mellom mennesker, men også når det gjelder indre konflikter i det enkelte mennesket.

Siden 2009 har jeg drevet min egen praksis som gestaltterapeut, og jobber også som konsulent i bedriftshelsetjenesten Avonova. I tillegg har jeg en akademisk bakgrunn med hovedfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo og har arbeidserfaring innen voksenpsykiatri, administrasjon og utdanning.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Jeg har taushetsplikt og mottar faglig veiledning på regelmessig basis.

Personlig bakgrunn:
Når jeg ser tilbake på mine interesser og veivalg gjennom livet – meditasjon, yoga, tai chi, tae kwon do, gestaltterapi, nonviolent communication, zencoaching – har det styrende elementet vært min søken etter nærvær. Alle disse aktivitetene har det til felles at de er ulike former for oppmerksomhetstrening. Gjennom å bli mer nærværende i nået, har jeg blitt mer åpen og mottakelig for å se mulighetene i det som allerede er – uansett hva det er. Denne ikke-dømmende tilnærmingsmåten er noe jeg tar med meg inn i terapirommet. Metoden er særlig fruktbar når det gjelder utfordrende livssituasjoner der første respons er å kjempe imot eller fornekte det som skjer. Paradoksalt nok, skjer ofte endring når vi først bekrefter og aksepterer hvordan vi faktisk lever.